Knobby Lady Pillow LPT3

Knobby Lady Pillow LPT3

หมอนยางพาราธรรมชาติ ออกแบบเน้นส่วนโค้งให้เข้ากับผู้หญิง เพื่อพยุงศีรษะ ไหล่และคอ ช่วยให้การนอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามสรีระ พร้อมทั้งมีปุ่มนูน (knobby) ตลอดทั้งใบ ลดอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี

Natural Latex Pillow was designed for woman body care, especially for neck and shoulder support which result in comfort sleep. Moreover, the pillow containing knobby texture to reduce muscle pain and discomfort sleep.

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

Knobby Lady Pillow LPT3

หมอนยางพาราธรรมชาติ ออกแบบเน้นส่วนโค้งให้เข้ากับผู้หญิง เพื่อพยุงศีรษะ ไหล่และคอ ช่วยให้การนอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามสรีระ พร้อมทั้งมีปุ่มนูน (knobby) ตลอดทั้งใบ ลดอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี

Natural Latex Pillow was designed for woman body care, especially for neck and shoulder support which result in comfort sleep. Moreover, the pillow containing knobby texture to reduce muscle pain and discomfort sleep.