คลังเก็บหมวดหมู่: News

Grand Opening of Napattiga Brand Factory

Grand Opening of Napattiga Brand Factory
On July 26, 2016, Kang Tai Trading Co., Ltd. held the grand opening of a new manufacturing plant in Thailand at Nava Nakorn Industrial Estate, Pathum Thani Province. Which was honored by Lieutenant General Kittiphop Manunimit, Mr. Prawit Chulwattanaphong, Mr. Peter Fu, Chairman of the Board of UOB, Mr. Kanapol Tui Suwan, Supervisor of the Consumer Protection Commission.Popular actress New Patitta, Uko Sunanta joins the opening chair of the event and Mr. Han Zhikang, chairman of the board of directors. Founder of Kang Tai Trading Co., Ltd. The event is broadcast live on the Chinese website.
Then, at about 11 o’clock (Thailand time), Mr. Han Zhikang made an official opening speech.Speaking at the reception and thanking the honorable guests and representative guests from China. After that, the guest chairman of the honor was invited to jointly cut the ribbon to open the official event.Watch the various processes in the production of latex bedding such as latex pillows, latex mattresses. In which there is a demonstration of latex injection from the leading actress of New Patitta in Thailand And within the event there are many sample booths to choose from.

Explanation of Use of the Napattiga Warranty Card

เรื่องคำอธิบายการใช้ใบรับประกันสินค้า Napattiga
เรียน ลูกค้าที่เคารพ ล่าสุดใบประกันคุณภาพสินค้าณพัฐธิกาได้มีการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต, ใบประกันคุณภาพสินค้าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าของบริษัท,ปัจจุบันทางบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการและยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการการประกาศใช้ :เดือนกรกฎาคม ประกาศใช้อย่างเป็นทางการบริษัทมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ

ณพัฐธิกา
บริษัทคังไท่ เทรดดิ้ง จำกัด

(Announcement) : Description of warranty card application
Dear Customer, at the moment we’re creating product warranty card and publicizing this update on internet. Now we’re in the process of preparation but not yet formal announcement for the application. We tent to serve best product for customer.

Napattiga
Khan Thai Trading Co., Ltd

www.napattiga-warranty.com


(Announcement) : Description of warranty card application

เรื่องคำอธิบายการใช้ใบรับประกันสินค้า Napattiga

เรียน ลูกค้าที่เคารพ ล่าสุดใบประกันคุณภาพสินค้าณพัฐธิกาได้มีการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต, ใบประกันคุณภาพสินค้าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าของบริษัท,ปัจจุบันทางบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการและยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการการประกาศใช้ :เดือนกรกฎาคม ประกาศใช้อย่างเป็นทางการบริษัทมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ

ณพัฐธิกา
บริษัทคังไท่ เทรดดิ้ง จำกัด

(Announcement) : Description of warranty card application

Dear Customer, at the moment we’re creating product warranty card and publicizing this update on internet. Now we’re in the process of preparation but not yet formal announcement for the application. We tent to serve best product for customer.

Napattiga

Khan Thai Trading Co., Ltd

Napattiga joins SF Express

Thailand Napattiga and SFX Cooperate to deliver healthy and natural latex bedding to you as quickly as possible.

With the development of technology “E-commerce” has gradually integrated into everyone’s life. Online shopping has become an indispensable means of shopping in the daily life of modern people.

Online shopping and express delivery are inseparably related when it comes to express delivery.SF Express is ranked among the top three in most people’s minds. The difference between the SF Express and the regular express is that it is more

SF Express was established in Guangzhou in 1993, SF Express expanded to cities outside Guangdong in 1996.In early 2006, SF Express’s express service network covered more than 20 provinces and municipalities in the country. 101 provincial levels, including Hong Kong, Macao and Taiwan, have become one of the dominant national brands in China’s express transportation industry.

After more than ten years of development, SF Express employs more than 60,000 people and has over 4,000 of its own vehicles, more than 30 first-tier branches, more than 2,000 self-built business fields, and a service network spanning more than 20 provinces and Municipalities directly under the central government and Hong Kong and Taiwan, more than 100 provincial-level cities.