Brand History

Napattiga 
พ.ศ. 2557 เป็นปีที่มีค่าที่สุดสำหรับ คุณหาน จือคาง เพราะลูกสาวคนแรกของเขาได้ลืมตาดูโลก คุณหาน ก็เหมือนกับพ่อทุกคนคือหวังว่าลูกสาวของเขาจะเติบโตเป็นคนที่มีสติปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่า “ณพัฐธิกา” หรือ “Napattiga” เพราะคำว่า ณพัฐธิกา ในภาษาไทยมีความหมายว่า มีสุขภาพแข็งแรงและมีสติปัญญา ในขณะเดียวกันได้มีการเริ่มต้นสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ คุณหาน จึงได้ใช้ชื่อลูกสาวเป็นชื่อแบรนด์สินค้า ณพัฐธิกา(Napattiga) โดยเริ่มจากเป็นคนงานกรีดยางที่ได้รับค่าแรงระดับต่ำที่สุด จนกระทั่งในที่สุดก็สามารถประกอบธุรกิจสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพาราได้สำเร็จ
ณพัฐธิกา(Napattiga) ยึดมั่นในแนวความคิด Pure Life Pure Green คือ เน้นสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิต การวิจัยและมีพัฒนาการผลิตสินค้าเครื่องนอนยางพาราธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีชั้นนำจากต่างประเทศผสานกับยางพาราธรรมชาติคุณภาพสูงของประเทศไทยคุณหานได้ส่งต่อความรักที่มีต่อลูกสาวไปยังเครื่องนอนยางพาราทุก ๆ ชิ้น อย่างใส่ใจทุกขั้นตอน
ในเมืองเล็ก ๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและมีสวนยางพาราที่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงเติบโต และเป็นสถานที่เพาะปลูกยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เครื่องหมายการค้า ณพัฐธิกา ออกแบบเป็นรูปใบยางพารา ซึ่งสื่อถึงความมุ่งหวังของคุณหาน ต่อธรรมชาติและสุขภาพที่ดีสีเชียวให้ความชีวิตชีวา หมายถึง ณพัฐธิกา ให้ความหวังแก่ชีวิต เริ่มต้นจากความรักตนเอง สู่ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ณพัฐธิกา และผู้สร้างแบรนด์ได้นำความรักที่มีต่อลูกสาวส่งผ่านผลิตภัณฑ์เป็นสัญลักษณ์ในการส่งมอบความักและความหวังให้กับทุกคน